Lake Calhoun, Minneapolis, Minnesota

West Lake St and Calhoun Parkway, Minneapolis, Minnesota

| Map |
Add to trip
Nearby Points of Interest